Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
KFUM Kristianstad
Gymnastik
Årsmötet 2020
2020-03-29 16:49

KFUM Kristianstad Gymnastik årsmöte 2020 hölls den 24 mars på Kvarnens restaurang i Kristianstad med ca 30 närvarande medlemmar.
Under årsmötet avtackades Linda Persson (ordförande) och Anders Fredriksson (revisor) för deras förtjänstfulla arbete inom föreningen. Nya inom styrelsearbetet är Belinda Thurban (ordförande), Torbjörn Hansen (ledamot), Daniel Silverberg (revisorssuppleant) och Melihat Devolli (valberedningen).

Vid efterföljande buffé uppmärksammades Sissi Sturesson för sina 20 år som ledare och styrelsearbete inom föreningen ”En insats under 20 år som inte är mätbar i kullerbyttor, överslag eller hjulningar”.