Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
KFUM Kristianstad
Gymnastik
Covid-19 restriktioner 2020-10-28 (uppdatering 2020-11-17)
2020-11-17 22:03

Styrelsen för KFUM Kristianstad Gymnastik har idag (2020-11-17) beslutat att hålla kvar de regler som tidigare satts för föreningens verksamhet ”Covid-19 restriktioner 2020-10-28 (uppdatering 2020-11-04)” under den förlängning av de skärpta allmänna råden i Skåne som presenterades idag och gäller t.o.m. 13 december 2020.

Styrelsen följer noga utvecklingen och rekommendationerna från Folkhälsomyndighetens, Länsstyrelsens, Region Skånes, Riksidrottsförbundet och Svenska Gymnastikförbundets. Vi vill vara en del av den samhälleliga lösningen mot Covid-19. Vi ber därför samtliga medlemmar att ta del av beslut och regler, samt följa föreningens hemsida och sociala medier då nya beslut och regler kan tillkomma på kort varsel. Att vi alla dra vårt strå till stacken och ha förståelse och omtanke om varandra!
 
Föreningens regler betyder att:
 • All träning ställs in för gymnaster som är födda 2004 eller tidigare.
 • All träning ställs in för Vuxen-barngrupper.
 • Träningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare genomförs, men vi undviker övningar med passning, då fysisk kontakt ska undvikas.
 • Ledare undviker att åka kollektivtrafik till och från träningarna.
 
I övrigt så följer vi ALLA de tidigare reglerna att:
 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under aktiviteten ska man gå hem direkt.  
 • Alla aktiviteter anpassas till antalet personer som deltar i förhållande till lokalens storlek så att trängsel undviks.    
 • De barn och föräldrar som inte deltar aktivt i träningen får inte vistas i hallen.  
 • Ledare och gymnaster byter om hemma.  
 • Vi undviker att finnas i omklädningsrum och andra lokaler som inte är hallen under en längre tid. Ta hellre en promenad om du inte deltar i träningen.  
 • Alla tvättar sina händer innan och efter träningen. Vi har god handhygien. Vi har tillgång till handsprit i hallarna.   
 • Dela inte vattenflaskor och liknande som kan överföra saliv.


De skärpta allmänna råden för Skåne län och Uppsala län förlängs (2020-11-17)
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/november/de-skarpta-allmanna-raden-for-skane-lan-och-uppsala-lan-forlangs/


Covid-19 restriktioner 2020-10-28 (uppdatering 2020-11-04)
https://www.kfumkristianstadgymnastik.se/start/?ID=79228

 
/Styrelsen
Covid-19 restriktioner 2020-10-28 (uppdatering 2020-11-04)
2020-11-04 16:00

För att anpassa föreningens verksamhet enligt gällande Folkhälsomyndighetens regionala föreskrifter samt Folkhälsomyndighetens, Riksidrottsförbundet, Länsstyrelsens, Region Skånes och Svenska Gymnastikförbundets rekommendationer har Styrelsen för KFUM Kristianstad Gymnastik har idag (2020-11-04) beslutat att ställa in träningar för Vuxen-barngrupper (grupper där barn och förälder tränar tillsammans) t.o.m. den 17 november 2020.


De nya reglerna betyder att:

 • All träning ställs in för gymnaster som är födda 2004 eller tidigare.
 • All träning ställs in för Vuxen-barngrupper.
 • Träningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare genomförs, men vi undviker övningar med passning, då fysisk kontakt ska undvikas.
 • Ledare undviker att åka kollektivtrafik till och från träningarna.

I övrigt så följer vi ALLA de tidigare reglerna att:  
 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under aktiviteten ska man gå hem direkt.  
 • Alla aktiviteter anpassas till antalet personer som deltar i förhållande till lokalens storlek så att trängsel undviks.    
 • De barn och föräldrar som inte deltar aktivt i träningen får inte vistas i hallen.  
 • Ledare och gymnaster byter om hemma.  
 • Vi undviker att finnas i omklädningsrum och andra lokaler som inte är hallen under en längre tid. Ta hellre en promenad om du inte deltar i träningen.  
 • Alla tvättar sina händer innan och efter träningen. Vi har god handhygien. Vi har tillgång till handsprit i hallarna.   
 • Dela inte vattenflaskor och liknande som kan överföra saliv.

Vi kommer att följa utvecklingen och vi vill vara en del av den samhälleliga lösningen mot Covid-19. Vi ber därför samtliga medlemmar att ta del av och besluten, följa föreningens hemsida och sociala medier.Att vi alla dra vårt strå till stacken och ha förståelse och omtanke om varandra!

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/oktober/beslut-om-skarpta-allmanna-rad-i-skane-lan/

/Styrelsen


Covid-19 restriktioner 2020-10-28
2020-10-28 14:17

Nya restriktioner från 2020-10-27 för Skåne.. Styrelsen för KFUM Kristianstad Gymnastik har tagit del av såväl Folkhälsomyndighetens, Riksidrottsförbundet, Länsstyrelsens, Region Skånes och Svenska Gymnastikförbundets rekommendationer. Inga tävlingar kommer att genomföras fysiskt i Skåne. Vi kommer från och med idag att anpassa vår träning ytterligare p g a pandemin t.o.m. den 17 november 2020 eller om annat meddelas.

De nya reglerna betyder att:
 • All träning ställs in för de grupper där alla gymnaster är födda 2004 eller tidigare.
 • Träningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare genomförs, men vi undviker övningar med passning, då fysisk kontakt ska undvikas.
 • Ledare undviker att åka kollektivtrafik till och från träningarna.

I enlighet med Riksidrottsförbundets uppmaning att tänka klokt i osäkra fall så har vi beslutat följande undantag i enlighet med deras rekommendationer:
 • När det gäller grupper där det finns en mix av gymnaster födda 2005 eller senare med gymnaster födda 2004 eller tidigare kommer dessa grupper att fortsätta sin träning i dialog med föräldrarna. Det är inte bra för lagandan om flertalet gymnaster i ett lag får fortsätta träna medan ett fåtal andra gymnaster får sitta hemma. I vissa fall handlar det enbart om en månads skillnad i åldern.  
 • När det gäller små barn som tränar med en vuxen så fortsätter den träningen, men det ska hållas tydligt avstånd på träningen.  

I övrigt så följer vi ALLA de tidigare reglerna att:  
 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under aktiviteten ska man gå hem direkt.  
 • Alla aktiviteter anpassas till antalet personer som deltar i förhållande till lokalens storlek så att trängsel undviks.    
 • De barn och föräldrar som inte deltar aktivt i träningen får inte vistas i hallen.  
 • Ledare och gymnaster byter om hemma.  
 • Vi undviker att finnas i omklädningsrum och andra lokaler som inte är hallen under en längre tid. Ta hellre en promenad om du inte deltar i träningen.  
 • Alla tvättar sina händer innan och efter träningen. Vi har god handhygien. Vi har tillgång till handsprit i hallarna.   
 • Dela inte vattenflaskor och liknande som kan överföra saliv.

Vi kommer att följa utvecklingen och vi vill vara en del av den samhälleliga lösningen mot Covid-19. Att vi alla dra vårt strå till stacken och ha förståelse och omtanke om varandra!  

/Styrelsen

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer - uppstart av höstens träningar!
2020-09-03 11:34
Hej!

Nu startar snart bredd och barngrupperna i vår förening. Vi kör på med vår träning!

Ledare och gymnaster i vår förening ska följa de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten har tagit fram:

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under aktiviteten ska man gå hem direkt.
 • Alla tvättar sina händer innan och efter träningen. Vi har god handhygien. Vi har tillgång till handsprit i hallarna. 
 • Alla aktiviteter anpassas till antalet personer som deltar i förhållande till lokalens storlek så att trängsel undviks. Därför är fortfarande vissa gruppers träningstider förkortade med 5 min. 
 • De barn och föräldrar som inte deltar aktivt i träningen får inte vistas i hallen.
 • Ledare och gymnaster byter om hemma.
 • Vi undviker att finnas i omklädningsrum och andra lokaler som inte är hallen under en längre tid. Ta hellre en promenad om du inte deltar i träningen.
 • Dela inte vattenflaskor och liknande som kan överföra saliv. I barngrupperna lämnar vi fortfarande drickflaskan hemma.
Vi håller i och håller ut! Ta väl hand om varandra!
Vill du bli medlem?
2020-08-10 10:30
Vår förening tar inte emot anmälningar till någon kö och våra grupper är oftast fyllda. 

På grund av pandemin så behöver vi hålla ner antalet gymnaster i kommunens hallar. Detta leder till att vissa av våra grupper inte kommer att ha lika många delgrupper som innan. 

Vi har ständigt behov av nya ledare för att kunna starta upp nya grupper. Hör av dig till oss om du är intresserad av att vara ledare i vår förening. 

De barn och ungdomar som fanns i vår kö när vi stängde den januari 2020 har förtur in i en grupp i vår förening när det uppstår en plats. Om det kvarstår lediga platser i någon av våra grupper efter det att vi har kollat i vår nedlagda kö så kommer dessa platser att annonseras öppet på vår hemsida. 

Nuläge - Vi har fyllt upp alla våra grupper inför vårterminen 2021. Vi har inga platser kvar i våra grupper. Därför syns ingen anmälningsmöjlighet på vår hemsida. Vi tar inte heller emot anmälningar via e-post.

Det kan fortfarande uppstå restplatser inför månadsskiftet januari/februari 2021 då vi tror att våra grupper kan starta den 25 januari när kommunernas hallar öppnar upp igen. Om det skulle uppstå platser bör vi kunna lägga upp dessa på hemsidan den 15 februari 2021.
Förtjänstplaketter till trogna gymnaster!
2020-07-26 20:10
Vi har många trogna gymnaster i vår föreningen. Här två gymnaster som erhållit förtjänstplakett i år. Sven-Olof Martinsson har tränat i 50 år och Erik Lindell har tränat i 25 år. 🤸‍♀️🌷🥇
Ladda ner Medlemsappen
Ladda ner Ledarappen
Nyheter från våra grupper
Det finns inga nyheter..